آدرس: خراسان رضوی- مشهد – بین سناباد ۴۶ و چهارراه کلاهدوز- فروشگاه فراز مدذن الکترونیک شرق

 

۰۵۱۳۷۱۳۹۵۴۷

۰۵۱۳۷۱۳۹۵۴۸

۰۵۱۳۱۷۳۸

۰۹۱۵۴۰۰۲۶۸۱____۰۹۱۵۴۰۰۲۶۷۴

پشتیبان سایت ۰۹۱۵۲۲۰۹۶۵۰